Huiswerkbegeleiding Leiden,                    bijlessen Leiden,                    CITO-training Leiden,                    Remedial Teaching Leiden

Tijdens de schoolcarrière van uw zoon of dochter kan het wel eens voorkomen dat het gewenste studieresultaat uitblijft. VIP-begeleiding is vanaf 2007 voor veel leerlingen in en rondom Leiden al een enorm goede steun geweest om die onvoldoende resultaten om te buigen naar voldoende resultaten door middel van studiebegeleiding.

Veel leerlingen uit het voortgezet onderwijs maar inmiddels ook van het basisonderwijs volgen huiswerkbegeleiding waardoor de onvoldoende studieresultaten weer positief worden. Andere leerlingen vinden het prettiger om meer individueel geholpen te worden. Zij volgen bijles in één of meerdere vakken. Soms ook in combinatie met huiswerkbegeleiding.

Ook zijn er veel leerlingen van de basisschool die gedurende het onderwijsleerproces een hiaat hebben opgelopen. Denk aan rekenen, lezen, schrijven, begrijpend lezen, spellen, etc. VIP-begeleiding probeert deze kinderen weer op de rit te krijgen door middel van Remedial Teaching lessen.

 

VIP-begeleiding is ontstaan vanuit een passie voor goed onderwijs in Leiden. Vanaf 2007 zijn er veel leerlingen uit Leiden en omstreken die met succes studiehulp krijgen. Het doel dat wij ons stellen is:

 

 Leerlingen succesvol en met plezier naar school laten gaan.

 

Om dat doel te bereiken, biedt VIP-begeleiding op een persoonlijke manier en zoveel mogelijk individueel hulp aan schoolgaande jeugd. Het kan dan gaan om huiswerkbegeleiding in kleine groepjes, individuele bijlessen, CITO-training of Remedial Teaching

 

Ouders kiezen bewust voor VIP-begeleiding vanwege de volgende aspecten:

1. Geen op-hok uren in een veel te vol en druk lokaal op school met vriendjes en vriendinnetjes, maar kleine groepjes, extern.

2. Wel in een veilige, vertrouwde omgeving, maar niet bij alle klasgenoten en vrienden van dezelfde school en zelfde klas.

3. Een professionele begeleider en tevens docent in het onderwijs.

4. Geen grote landelijk organisatie, maar kleinschalig, persoonlijk en kwalitatief hoogwaardig.

5. Begeleiding altijd door één en dezelfde persoon, namelijk: ikzelf. Tevens docent in het voortgezet onderwijs.