Huiswerkbegeleiding bij VIP

20 % van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland krijgt huiswerkbegeleiding

 

VIP-begeleiding is nog één van de weinige huiswerkinstituten in Leiden die zelfstandig opereren. Er wordt niet gekozen voor massa maar voor persoonlijk contact en kennis waar de leerling gekend, gehoord en begrepen wordt. Omdat wij niet verbonden zijn aan één school, komen er leerlingen van verschillende scholen uit Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Leiderdorp naar de huiswerkbegeleiding. Hierdoor zitten de leerlingen niet opnieuw met hun klasgenootjes in een lokaal en zien de leerlingen ook andere leermethodes, lesmethodes en horen zij verhalen van andere scholen en merken zij dat “het gras echt niet altijd groener is bij de buren”.

 

Studiebegeleiding Leiden

Huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs

Wij geloven niet in langdurig in je boek staren. Wij vertrouwen op 90 minuten effectief, gemotiveerd, gecontroleerd en geconcentreerd aan het werk zijn waarbij iedere leerling aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft. Daarom bieden wij huiswerkbegeleiding in vaste tijdsblokken van 90 minuten. Hierdoor is de persoonlijke aandacht en de individuele begeleiding mogelijk.
Ook tijdens de online huiswerkbegeleiding is er ruimte en tijd voor een persoonlijke aanpak.

Huiswerkbegeleiding basis onderwijs

Veel leerlingen van de basisschool krijgen regelmatig huiswerk mee. Soms in de vorm van losse opdrachten (rekenen, spelling, topo, etc), soms ook in de vorm van een weektaak.
Bij VIP-begeleiding stimuleren we de basisschool leerlingen tijdens de huiswerkbegeleiding om het huiswerk tijdig en goed af te hebben. Uiteraard helpen we als er vragen zijn en geven we tips over de “manier van aanpak”.

Huiswerkbegeleiding online

De huiswerkbegeleiding online is nog een erfenis van de Corona-pandemie. In bijzondere situaties kan de leerling tijdens de huiswerkbegeleiding online meedraaien. Tijdens deze online huiswerkbegeleiding maken wij gebruik van een laagdrempelig, betrouwbaar platform waar leerlingen zonder extra kosten gebruik van kunnen maken.
Via internet kunnen de verschillende schermen gedeeld worden waardoor de leerstof duidelijk en overzichtelijk uitgelegd wordt. Planningen kunnen digitaal of papier meegeschreven worden waardoor er overzicht en structuur blijft bestaan. Via whats-app (webversie) wordt de verschillende leerstof uitgewisseld. Hierdoor kan precies datgene uitgelegd worden waar de aandacht naar toe moet gaan. Overigens heeft de huiswerkbegeleiding op locatie zeker onze voorkeur!!!