Remedial Teaching

Informatie:

Remedial Teaching Leiden betekent letterlijk: “het oplossend lesgeven in Leiden”. Dat kan natuurlijk net zo goed Remedial Teaching Online zijn, maar dan is het: “het oplossend lesgeven online”.

Dit komt neer op het volgende:

Kinderen lopen gedurende hun basisschool periode wel eens aan tegen leerachterstanden of leermoeilijkheden. Je moet dan denken aan moeite met lezen en begrijpend lezen of op het gebied van spelling en rekenen. Ook bij schrijven kan een leerprobleem ontstaan. Het is dan aan de remedial teacher om in overleg met de ouders, leerling en soms ook met de leerkracht een effectief handelingsplan op te stellen en gericht aan het werk te gaan om dat leerprobleem weg te nemen.

Voor wie:

Remedial Teaching is voor elke leerling die tegen een leerprobleem aanloopt zinvol. Vanaf groep 3 t/m 8 kunnen die leerproblemen zich voordoen.

Er wordt een leerling aangemeld voor remedial teaching bij VIP-begeleiding met een achterstand in rekenen.

Na het intake-gesprek, contact met de ouders en contact met de basisschool is het probleem al verkleind tot: moeite met procenten. Na enkele oefenopgave blijkt de leerling de koppeling niet te maken tussen procenten, kommagetallen en breuken. Hiermee gaan we een aantal lessen aan de slag.

Als na deze RT-lessen de leerling geldbedragen om kan rekenen van bruto naar netto bedragen en andersom, of korting kan berekenen van een bedrag, ben ik tevreden.