Bijles voor begrijpend lezen in Leiden

Het huidige onderwijs is enorm talig ingericht. Begrijpend lezen is hierbij een must.

Is het niet om teksten te verklaren, is het wel om biologie, aardrijkskunde of geschiedenis te leren. Ook het rekenen op de basisschool of de wiskunde op de middelbare school bestaat tegenwoordig meer en meer uit redactiesommen (verhaaltjessommen).

Goed kunnen begrijpend lezen is hierbij erg belangrijk.

Wij bieden bijlessen in het begrijpend lezen. Je moet dan denken aan:

  1. Aanleren van de strategie van begrijpend lezen
  2. Oefenen van tekst verklaren (CITO begrijpend lezen)
  3. Bestuderen van studieboek teksten (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie)

Wij geven de lessen op locatie in Leiden of online.