Basisschool Cito-training bij VIP-begeleiding

Informatie:

Tijdens de CITO-toets zijn er meerdere dingen die getoetst worden. Kennis en vaardigheden.

De algemene kennis is lastig extra te oefenen omdat er tijdens de CITO-toetsen gevraagd wordt naar algemene kennis die een leerling de afgelopen acht jaar basisschooltijd zichzelf heeft eigen gemaakt. Denk aan vragen over de Tweede Wereld Oorlog, jagers en verzamelaars, hoe regen ontstaat en wie Columbus was.

Voor veel vaardigheden kan het juist wel heel erg nuttig zijn extra te trainen.

Extra uitleg werkwoordspelling (wel “dt” of toch niet, voltooid deelwoord als bijvoegelijk naamwoord, ‘T KoFSCHiP X regel, etc.), of “luistervink/klinkerdief” kan wel degelijk van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat.

Datzelfde geldt voor extra training breuken, procenten, staartdeling, verhoudingstabellen en dergelijke.

Voor wie?

Ondanks dat de CITO-uitslag niet meer doorslaggevend mag zijn voor het vervolgonderwijs, vinden veel leerlingen en ouders het prettig om goed voorbereid de CITO-week in te gaan.

Verstandig is dan om eind groep 6, begin groep 7 te beginnen met de een CITO-training.

VIP-begeleiding biedt CITO-trainingen individueel aan. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om met meerdere tegelijk aan te melden voor een CITO-training.

CITO-training bieden wij aan op locatie aan de Hoge Rijndijk in Leiden of op afstand via internet.