Online huiswerkbegeleiding bij VIP-begeleiding

Informatie

Nu de betrouwbaarheid van ICT, internet, webcam en dergelijke goed is, hebben wij besloten om onze diensten ook online aan te bieden. Nu, inmiddels een half jaar later, kunnen wij concluderen dat de ervaringen meer dan goed zijn.

Voor de online huiswerkbegeleiding maken wij gebruik van een betaald ZOOM account. Dit is een laagdrempelig, betrouwbaar platform waarbij er geen extra kosten zijn voor de leerlingen. Via webcam kunnen we elkaar zien en spreken. Via whats-app kan lesstof over en weer gedeeld worden. Voor uitleg en planning kan een whiteboard of excel sheet gedeeld worden. Ook de leerling kan de verschillende schermen delen of aantekeningen maken op het gedeelde scherm.

Met het betaalde account is alle ophef en opspraak over ZOOM ondervangen. De meetings worden gecodeerd en vinden plaats in afgesloten “meeting-room” met een pas-code.

Tijdens de online huiswerkbegeleiding richten wij ons gewoon op het primaire doel: “succesvol en weer met plezier naar school”.

Planningen maken we digitaal en op papier. Overhoren doen we online of via telefoon.

Praktisch:

Ook de online huiswerkbegeleiding bieden wij in vaste tijdsblokken. Voorlopig alleen nog om 16:25 uur starten we de “huiswerkbegeleiding-meeting” en we verwachten dat alle leerlingen om 16:30 uur zijn ingelogd.

De huiswerkbegeleiding online duurt 90 minuten dus eindigt om 18:00 uur.

Feedback:

Aan het eind van de huiswerkbegeleiding worden ouders en leerlingen door middel van een groeps-app op de hoogte gebracht van wat er gedaan is, wat de vorderingen zijn, of er overhoord is (en of dat voldoende is), of het werk af is, of er aankomende toetsen zijn en of er nog aandacht besteed moet worden aan bepaalde vakken.