Algemeen:

VIP-begeleiding rekent geen onnodige inschrijfkosten, intakekosten, onderzoekskosten, evaluatiekosten, o.i.d. Het contactmoment met de leerling telt.

 

Huiswerkbegeleiding:

Het schooljaar kent ongeveer 40 lesweken. Deze 40 lesweken zijn verdeeld over 10 maanden (juli en augustus zijn de vakantie maanden). Dit betekent 4 schoolweken per maand. Uit ervaring is gebleken dat dit niet reëel is vanwege vakantie's, vrije dagen, etc. Daarom gaat VIP-begeleiding uit van 3,5 lesweek per maand. Hierdoor ontstaat één vast maandtarief. Vakantie's bieden dan geen recht op restitutie. De ene maand is het "voordeel" voor de ouder, de andere maand pakt het net iets gunstiger uit voor VIP-begeleiding. Gemiddeld over een heel schooljaar genomen heeft niemand voordeel, dan wel nadeel aan deze manier van tariefberekening. De twee maanden zomervakantie worden in deze berekening dus buiten beschouwing gehouden. Vanzelfsprekend wordt er voor die maanden ook geen rekening verstuurd.

 

Remedial Teaching:

Zoals al genoemd; VIP-begeleiding gaat uit van het contactmoment met de leerling.

Stel dat uw zoon/dochter 30 minuten naar VIP-begeleiding komt voor ondersteuning. Hiervoor wordt dan in rekening gebracht: 30 minuten + 15 minuten voorbereidingstijd. Komt uw kind bijvoorbeeld 60 minuten, wordt er 60 minuten + 15 minuten berekend.

  

Huiswerkbegeleiding VO:

2 X per week 90 minuten, maandbedrag € 199,-

3 X per week 90 minuten, maandbedrag: € 250,-

4 X per week 90 minuten, maandbedrag: € 285,-

5 X per week 90 minuten, maandbedrag: € 310,-

Bijles:

60 minuten individueel, uurtarief: € 27,50              

90 minuten verwerken huiswerkgroep: € 25,-

Remedial Teaching en CITO-training:

60 minuten individueel: € 50,- + 12,50 = € 62,50          

30 minunten individueel: € 25,- + 12,50 = € 37,50

Huiswerkbegeleiding BO:

1 X per week 60 minuten, maandbedrag: € 125,-

2 X per week 60 minuten, maandbedrag: € 150,-

3 X per week 60 minuten, maandbedrag: € 175,-