Remedial Teaching

Remedial Teaching betekent letterlijk: "het oplossend lesgeven".

Dit komt neer op het volgende:
kinderen lopen gedurende hun basisschool periode wel eens aan tegen leerachterstanden of leermoeilijkheden. Je moet dan denken aan technisch lezen en begrijpend lezen of op het gebied van spelling en rekenen. Ook bij schrijven kan een leerprobleem ontstaan. Het is dan aan de RT-er om in overleg met ouders, leerling en soms zelfs leerkracht een effectief handelingsplan op te stellen en gericht aan het werk te gaan om dat hiaat weg te nemen.

Voor wie

Remedial Teaching is voor elke leerling die tegen een leerprobleem aanloopt zinvol. Vanaf groep 3 t/m groep 8 kunnen die leerproblemen naar voren komen.

Voorbeeldles: "langeklank - korteklank"
                         ja, er staat een foutje in deze les!!!

Voorbeeldles spelling: "de N en de K zitten samen te kussen, de G past er dan niet meeer tussen!!"

Voorbeeld:

Er wordt een leerling aangemeld met een achterstand in rekenen.

Na het intake-gesprek, contact met ouders en contact met de basisschool is het probleem al verkleind tot: moeite met procenten.
Na enkele oefenopgave blijkt de leerling de koppeling niet te maken tussen procenten, kommagetallen en breuken.
Hiermee gaan we een aantal lessen aan de slag.

Als na de RT-lessen de leerling bruto bedragen om kan zetten naar netto bedragen en andersom of kortingen kan uitrekenen van een bedrag, ben ik tevreden.