Remedial Teaching

Remedial Teaching betekent letterlijk: het oplossend lesgeven.

Kinderen die achterstand hebben opgelopen of moeite met bijvoorbeeld rekenen, lezen, schrijven, spellen, stellen, etc. een steuntje in de rug geven. Aan de hand van een gericht didactisch onderzoek wordt een individueel handelingsplan opgesteld. Hierin staat dat ene leerprobleem centraal en wordt gewerkt naar een structurele oplossing voor dat onderdeel van het onderwijs leerproces.

Aan de hand van een voorbeeld worden al deze mooie woorden uitgelegd.

 

Voorbeeld:

Er wordt een leerling aangemeld bij VIP-begeleiding. Het probleem dat gegeven wordt, is: moeite met rekenen.

Nadat er een intake-gesprek heeft plaatsgevonden met ouders en leerling en nadat er contact is gezocht met de basisschool waar de leerling op zit, is het probleem al verkleind tot: de leerling heeft moeite met de procenten.

Dan wordt er een onderzoeksplan opgesteld. Dit plan is erop gericht te achterhalen waar het probleem zit. Het begrip van breuken en kommagetallen is een voorwaarde om te komen tot het begrijpen van de procenten. Vandaar dat ik de leerlingen een toets geef die is geënt op breuken en kommagetallen.

Wat blijkt: de leerling begrijpt heel goed dat er breuken zijn en dat het dan gaat om zoveel stukjes van de taart die in stukjes is verdeelt. Helaas begrijpt hij niet dat je de breuk ook in een kommagetal kan omzetten en vervolgens in procenten kan uitdrukken.

Voor deze leerling wordt een individueel handelingsplan opgesteld dat is gericht op het omzetten van breuken in kommagetallen en vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar procenten.

Als de leerling aan het eind van het handelingsplan tijdens de evaluatietoets laat zien dat hij nu wel begrijpt dat breuken hetzelfde zijn als kommagetallen en vervolgens zelfstandig de vertaalslag kan maken naar procenten, zijn mijn RT-sessies een succes geweest.

 

In schema: