Huiswerkbegeleiding voortgezet onderwijs

Informatie

Wij geloven niet in langdurig in je boek staren in een overvol lokaal. Wij vertrouwen op 90 minuten effectief, gemotiveerd, gecontroleerd en geconcentreerd aan het werk zijn waarbij iedere leerling aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.

Daarom bieden wij huiswerkbegeleiding in vaste tijdsblokken van 90 minuten in kleine groepjes.
Hierdoor is de persoonlijke aandacht en de individuele begeleiding mogelijk.

Huiswerkbegeleiding vindt elke dag plaats op vaste tijden van 16:30 uur tot 18:00 uur. U kiest zelf het aantal keren in de week.

Practisch

Tijdens de huiswerkbegeleiding richten wij ons voornamelijk op de volgende 5 punten:

1. Motiveren: het mag leuk zijn om
    iets te leren, te kunnen en te weten.
2. Planning: de leerlingen houden
    een planner bij en wij helpen met
    de planning voor de toetsweken
    en/of toetsen.
3. Aanpak: Hoe leer je je wiskunde?
    Hoe maak je een samenvatting?
    Hoe leer je nu het handigst de
    woordjes voor je talen? Etc.
    Kortom: Studietips!!!
4. Concentratie: geen afleiding van
    computer, telefoon, of ruziënde
    broertjes/zusjes.
5. Kennis: wij kunnen de kinderen
    met onze kennis altijd weer op
    weg helpen.

Redenen om te kiezen voor VIP-begeleiding

1. Persoonlijkheid:
     Omdat VIP-begeleiding een eenmanszaak is, is mij er alles aan
     gelegen om top kwaliteit te bieden. Elke onvoldoende trek ik mij
     persoonlijk aan. En elke voldoende voelt als een prestatie van
     mijzelf. Ik zal alles in het werk stellen om de leerlingen zo goed
     mogelijk te begeleiden.

2. Kleine groepjes per begeleider:
     Individueel en persoonlijk: elke leerling krijgt de aandacht die hij of
     zij nodig heeft en kan dus echt geholpen worden.

3. Vaste lestijden:
     Door de vaste werktijden wordt 1½ uur effectieve werktijd
     gewaarborgd. Geen heen en weer geloop en storende
     bewegingen van leerlingen die later komen of eerder weggaan. De
     leerling moet om 16:30 uur binnen zijn en pas om 18:00 uur wordt
     er ingepakt. Bij te laat komen, wordt er direct contact gezocht en
     als een leerling eerder weg moet, verwachten wij een berichtje van
     de ouders.

4. Na elk begeleidingsmoment contact met thuisfront:
     Na elke begeleiding wordt er een update gestuurd over
     werkhouding, voortgang, prestaties en dergelijke. Dit door middel
     van een groeps-WhatsApp.

5. Een eigen planner:
     De leerlingen werken met een overzichtelijke planner. Hierin komt
     al het huiswerk. Overige afspraken kunnen er ook ingezet worden.
     Tevens kan er in diezelfde agenda gepland worden. Toetsen vallen
     nog meer op door de handige lay-out.

6. Professioneel en geschoold personeel:
      Ik doe de huiswerkbegeleiding 9 van de 10 keer zelf. In andere
     gevallen is het streven om een begeleider in te zetten die educatief
     geschoold is of daarvoor studeert. Hiebij moet je dus denken aan
     een leraren opleiding, PABO student of anderszins.

7. Korte lijnen met het thuisfront:
     Aan het eind van de huiswerkbegeleiding worden ouders en
     leerling door middel van de groeps-app op de hoogte gebracht van
     wat er is gedaan, wat de vorderingen zijn, of er overhoord is, of
     werk af is, of er aankomende toetsen zijn en of er nog aandacht 
     aan bepaalde vakken moet worden besteed.