Studiebegeleiding Leiden, huiswerkbegeleiding Leiden

VIP-begeleiding biedt meerdere vormen van studiebegeleiding. Huiswerkbegeleiding doen wij voor de basisschool en voor de middelbare school..

  1. Huiswerkbegeleiding voor het voortgezet onderwijs.
  2. Huiswerkbegeleiding voor het basisonderwijs.

 

Doel:

Het primaire doel van huiswerkbegeleiding is de schoolresultaten verbeteren. Een tweede zeer belangrijk doel is het aanleren/verbeteren van studievaardigheden en/of leerstrategieën (ofwel; leren leren). Een leerling heeft zijn hele leven profijt van een juiste studiehouding. Het doel voor de leerling zelf zal meestal zijn: huiswerk afkrijgen. Omdat er altijd een geschoolde begeleider aanwezig is, kan er altijd een vraag gesteld worden zodat het huiswerk ook daadwerkelijk (af-)gemaakt kan worden.

Voor elke individuele leerling geldt natuurlijk weer een ander belangrijk doel. Tijdens het intakegesprek komt dit uiteraard aan de orde.

VIP-begeleiding richt zich bij de huiswerkbegeleiding met name op de volgende vijf punten:

  1. Motiveren
  2. Concentreren
  3. Kennis
  4. Aanpak
  5. Planning

 

Motiveren:

Het mag leuk zijn om meer te weten te komen van een vak of over een bepaald onderwerp.

Concentreren:

Er is weinig tot geen afleiding. Op de bureaus zijn alleen die boeken en schriften aanwezig die op dat moment voor dat vak nodig zijn. Telefoons zijn weg. De computer is alleen beschikbaar als je deze daadwerkelijk gebruikt voor schoolse zaken. Hier wordt op gecontroleerd.

Kennis:

Omdat de begeleiding altijd gebeurt door een geschoold begeleider (docent of docent-student), is er kennis aanwezig en kunnen de prangende vragen goed beantwoord worden.

Aanpak:

Studietips. Hoe pak je een te leren taak aan? Hoe maak je een samenvatting? Op welke manier kun je het beste je proefwerk wiskunde voorbereiden of juist de woordjes Engels leren?

Planning:

De leerling wordt ruim op tijd gewezen op zijn aankomende toetsen. Hierdoor kan er tijdig begonnen worden met het leren van een bepaalde leerstof. Voor de toetsweken wordt er samen of gecontroleerd gewerkt aan een planning.