CITO-training

Tijdens de CITO-toets zijn er meerdere dingen die getoetst worden.

De algemene kennis is lastig te oefenen omdat er tijdens de CITO-toetsen gevraagd wordt naar de algemene kennis die een leerling de afgelopen acht jaar zichzelf heeft eigen gemaakt. Denk aan vragen over de Tweede Wereld Oorlog, jagers en verzamelaars, hoe regen ontstaat, etc.

Voor andere zaken kan het wel degelijk nut hebben om extra te trainen.

Extra uitleg werkwoordspelling (wel "dt" of alleen een "d", voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord, T KoFSCHiP X regel, etc.), of extra uitleg "luistervink/klinkerdief" kan wel degelijk van invloed zijn op de definitieve uitslag.
Datzelfde geldt voor extra training van "breuken / procenten / staartdelingen / verhoudingstabellen" en dergelijke.

Voor wie

Ondanks dat de CITO-uitslag niet meer doorslaggevend kan en mag zijn voor het vervolgonderwijs, vinden veel leerlingen en ouders het prettig om goed voorbereid die CITO-week in te gaan.
Verstandig is om dan eind groep 6, begin groep 7 te beginnen met de CITO-training.

VIP-begeleiding biedt CITO-training individueel aan. Uiteraard bestaat er de mogelijkheid om met meerdere tegelijk aan te melden.

CITO-training bieden wij aan op locatie aan de Hoge Rijndijk in Leiden of op afstand via internet.