Tegenwoordig heeft uw zoon of dochter enorm veel afleiding. Denk aan de sociale druk van Facebook, Hyves, MSN, Twitter, etc. Daarnaast geeft ook de mobiele (smart-)telefoon de nodige afleiding. Heb je jezelf tot leren gedwongen, verschijnt er een reclame boodschap op het computerscherm of krijg je net een app-je binnen. Eindelijk heb je de computer afgesloten en denk je te gaan starten, begint je broertje/zusje te oefenen met zijn/haar muziekles. Zijn dan eindelijk al die hindernissen genomen en denk je dan echt daadwerkelijk in alle rust in je eigen kamertje aan de slag te gaan, blijkt je bureau een ongeorganiseerde verzameling te zijn van papiertjes, mapjes, pennen en andere prullaria.

 

Huiswerkbegeleiding is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkklas

Anderhalf uur begeleid worden bij het verwerken van het huiswerk. Het gaat dan vooral om samen samenvattingen maken, samen een planning maken, verbeteren van studievaardigheden, organiseren en structureren, etc.

In alle rust, onder het toeziend oog van een begeleider het eigen huiswerk op een effectieve manier verwerken.

Uiteraard worden er zoveel mogelijk vakken gecontroleerd en wordt de leerstof voor aankomende toetsen overhoord.

Deze manier van huiswerkbegeleiding is mogelijk van 14:30 uur tot 18:00 uur op dinsdag, woensdag en vrijdag.

Ouders worden na elk contactmoment op de hoogte gesteld van hetgeen er gedaan en geleerd is en of er nog iets gedaan moet worden.

Omdat deze manier van huiswerkbegeleiding minder intensief is dan de andere vorm van huiswerkbegeleiding die VIP-begeleiding aanbiedt, is het mogelijk dat er 12 leerlingen per begeleider huiswerkbegeleiding krijgen.

Omdat het hier gaat om intensieve begeleiding, mag er vanuit gegaan worden dat deze vorm van huiswerkbegeleiding in kleine groepjes plaatsvindt.

Uiteraard krijgen ouders na elk contactmoment een update per SMS of whatt’s-App en mag er vanuit gegaan worden dat het huiswerk voor de volgende dag (voor na het weekend) gemaakt en geleerd is. Natuurlijk proberen we ook vooruit te kijken en de aankomende toetsen alvast te leren

Deze vorm van huiswerkbegeleiding kent een vaste tijd. Altijd van 16:30 uur tot 18:00 uur. Hierdoor is ook de rust gewaarborgd want er vinden geen "onnodige" bewegingen plaats. Alle leerlingen zijn binnen en iedereen gaat ook weer op hetzelfde moment weg.

 

 

 

.

 

 

Waarom VIP-begeleiding?

1. Kleine groepjes per geschoolde begeleider.

VIP-begeleiding is uniek in het aanbieden van huiswerkbegeleiding in kleine groepjes. Hierdoor is de individuele aanpak en de persoonlijke benadering gewaarborgd. Elke leerling kan echt geholpen worden. Geen "op-hok" praktijken.

 

2. Vaste lestijden.

Door de vaste lestijden wordt 1½ uur effectieve werktijd gewaarborgd. Geen heen en weer geloop en storende bewegingen van leerlingen die later binnen komen of eerder weggaan. Elke leerling moet om 16:30 uur binnen zijn en pas om 18:00 uur wordt er ingepakt. Bij later komen, wordt er contact gezocht met de ouders. Kiest de leerling voor huiswerkklas en kan hij/zij om 16:30 uur niet laten zien alles te kennen, te weten en af te hebben, zal deze leerling tot het eind moeten blijven.

 

3. Na elke begeleiding contact met het thuisfront.

Na elke begeleiding wordt er een update gestuurd qua voortgang, werkhouding, prestaties, en dergelijke. Dit door middel van een SMS/WhatsApp of eventueel via de mail.

 

4. Professioneel en geschoold personeel.

Omdat VIP-begeleiding een eenmanszaak is, mag er van uit gegaan worden dat de begeleiding plaatsvindt door mijzelf. In alle andere gevallen is het streven om een begeleider in te zetten die educatief geschoold is of daarvoor studeert. Hierbij moet je denken aan leraren opleiding, PABO of anderszins.